«

»

Kwi 25

Zaproszenie – 20.rocznica nadania imienia Armii Krajowej Szkole Podstawowej w Janówce

SP w Janowce sztandarFundacja „Ave Patria” otrzymała zaproszenie od wójta Gminy Augustów, Dyrektora i społeczności Szkoły Podstawowej w Janówce na uroczystości 20.lecia nadania imienia Armii Krajowej. Jesteśmy zaszczyceni tym zaproszeniem. Uroczystości odbędą się w piątek 6 maja 2016 roku.

szkola-j01

Na stronie Szkoły Podstawowej w Janówce możemy przeczytać:

Szkoła Podstawowa w Janówce początkowo mieściła się w budynkach prywatnych. Dyrektorem szkoły był pan Tadeusz Wierzbicki.

Od roku 1954 rozpoczęto czynem społecznym budowę budynku szkoły. W latach 1954-1980 dyrektorem szkoły był pan Antoni Żabicki. Budynek Szkoły Podstawowej w Janówce oddano do użytku w 1957 roku, a piętro dobudowano w 1968 roku.

szkola-j02 szkola-j03

Od 1980 roku do września 1989 dyrektorem szkoły był pan Tadeusz Sokólski. W latach 1989-2000 dyrektorem była pani Lucyna Milanowska a od roku 2000 do 2001 – pani Joanna Morgownik. Od września 2001 roku dyrektorem szkoły jest pan Karol Czarniecki.

SP w Janowce 1

Szkoła w Janówce nosi zaszczytne imię Armii Krajowej.

Dla upamiętnienia bohaterskiej walki żołnierzy AK o wolność Ojczyzny przy szkole powstało „Muzeum AK”.

Opiekę nad Muzeum AK sprawują: dyrektor, nauczyciele i uczniowie. Każdego roku uroczyście obchodzone jest Święto Szkoły.

Organy działające w szkole: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Szkoła dba o właściwy rozwój umysłowy, fizyczny i psychiczny uczniów. Rozwija ich zainteresowania.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach. Zdobywają nagrody wykazując się wiedzą i umiejętnościami zgodnymi z ich zainteresowaniami. Co roku uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Liść Dębu” zdobywając wyróżnienia oraz w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i Grafiki Komputerowej „Strofy i pejzaże znad Netty” uzyskując czołowe miejsca. Uczestniczą również w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach koła matematycznego. Prowadzi je pani mgr Małgorzata Mral. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę z matematyki i przygotowują się do sprawdzianu.

W szkole działa również koło informatyczne prowadzone przez panią mgr Wiolettę Szumską. Podczas zajęć uczniowie przygotowują materiały na gazetkę szkolną, rozwijają swoje zainteresowania i bawią się. Co roku uczniowie klasy IV przygotowują się i zdają egzamin na kartę rowerową.

Uczniowie klas I-III co roku uczestniczą w Gminnym Konkursie Ortograficznym „O żółtą żabkę”, Konkursie Recytatorskim „Gwiazdkowe harce”, Gminnym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem „Wiem co czytam” oraz Gminnym Konkursie „Wszystko wiem o miano Małego Omnibusa Gminy Augustów” .

11 grudnia 2008r. nasza szkoła zorganizowała I Edycję Gminnego Konkursu Grafiki Komputerowej pt. „Magia świąt”.

W procesie wychowawczym dążymy do tego, aby każdy z naszych wychowanków rozumiał, czym jest godność własna i godność drugiego człowieka. Dbamy o pozytywne relacje międzyludzkie. Zwracamy uwagę na to, aby nasi absolwenci dostrzegali konieczność własnego rozwoju.

Nauczyciele są otwarci na nowości, doskonalą swój warsztat pracy. Biorąc udział w różnych szkoleniach oraz podwyższają swoje kwalifikacje.

Razem z uczniami staramy się uczestniczyć w życiu środowiska. Współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>