«

»

Lip 06

III Zjazd Chórów Polonijnych, styczeń 2013, koncert Powstanie Styczniowe – Pamiętamy

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 2012.07.03 ogłosił rok 2013 Rokiem pamięci o Powstaniu Styczniowym 1863 r.150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Fundacja „Ave Patria” postanowiła uczcić patriotycznym koncertem.

Powstanie styczniowe było największym polskim zrywem narodowym, obejmującym ziemie zaboru rosyjskiego. Rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego i trwało do wiosny 1864 r.

Galowy koncert zatytułowany „Powstanie Styczniowe – Pamiętamy!” odbył się w niedzielny wieczór  27 stycznia 2013 roku w ogromnej sali Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim.2013.01.27 koncert

Honorowy patronat objęli:

Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa,

Blanka Jabłońska – Przewodnicząca Rady Miejskiej,

Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni

Jan Szyszko – Poseł na Sejm RP

Jan Latoń – Proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

 

Jan Sumikowski zamieszczając nagrania z koncertu tak napisał: „Dzięki wsparciu burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pawła Kanclerza, prezesa MCC Mazurkas Andrzeja Bartkowskiego który udostępnił olbrzymią salę „Zeus” oraz energii prezesa Ave Patria Piotra Białka odbył się ten piękny koncert.
Chóry kresowe i polonijne z Litwy, Białorusi, Niemiec i Ukrainy przybyły do Ojczyzny, by wspólnie wziąć udział w wyjątkowym zjeździe organizowanym przez Fundację „Ave Patria”.
W tym roku organizatorzy postanowili uczcić 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Dlatego też hasłem tegorocznego zjazdu jest „Powstanie Styczniowe – Pamiętamy!”.
W zjeździe chórów uczestniczyli:

„Kraj Rodzinny” z Baranowicz (Białoruś);

„Polonez” z Mińska (Białoruś),

„Polonia” z Dortmundu (Niemcy),

„Echo” ze Lwowa (Ukraina),

„Mościszczanka” z Wilna (Litwa)

oraz chóry krajowe: Chór Archikatedry Warszawskiej i Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej.
Mogliśmy podziwiać; Wiesława Bednarka, Aleksandra Kamedulskiego (Hej, strzelcy wraz) i Maksymiliana Kuca ze Lwowa (wykonanie pieśni Orlątko), Jana Pietrzaka ze znanym utworem „Żeby Polska była Polską” a także 4 solistów z Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wystąpiła też Grupa Teatralna „Melchiorek” z Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu pod kierownictwem pani Małgorzaty Śliwińskiej.
Dyrygenci: dr Dariusz Zimnicki (Chór Archikatedry Warszawskiej) i Edward Kuc (Chór „Echo” ze Lwowa) poprowadzili swoje zespoły.

Prowadzenie koncertu prezes Fundacji „Ave Patria” i jednocześnie inicjator zjazdu – Piotr Białek oraz Roman Pawlak”.

2013.01.27 koncert Maksymilian Kuc Orlatko wizytowka

Maksymilian Kuc ze Lwowa śpiewa wzruszającą pieśń „Orlątko” z 1918 roku ze słowami Artura Oppmana i muzyka Emskiego.

Fundacja „Ave Patria” zaprosiła na koncert wyjątkowych gości:

Mecenas Andrzej Siedlecki , prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej  zaprezentował krótki wykład historyczny o Powstaniu Styczniowym,

2013.01.27 koncert mec. Andrzej Siedlecki

Mec. Andrzej Siedlecki prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK

Major Weronika Sebastianowicz ps. Różyczka (ur. 1931 w Pacewiczach w powiecie wołkowyskim w woj. białostockim) – major Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, uczestniczka narodowego powstania antykomunistycznego z lat 1944–1963, Żołnierz Niezłomny, ofiara represji stalinowskich, sybiraczka, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działaczka polska na Białorusi, dama Orderu Odrodzenia Polski przedstawiła tragiczne losy swoje i innych żołnierzy AK represjonowanych w Workucie.

Koncert w Hotelu Mazurkas poprzedziła msza święta w intencji poległych odprawiona o godzinie 18:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Zaproszeni na uroczystości kibice Legii na swoim internetowym forum napisali:

Z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego, Pan Piotr Białek, Prezes Fundacji „Ave Patria” zajmującej się między innymi wspomaganiem środowisk polskich na Kresach – zaprasza kibiców Legii Warszawa na uroczysty koncert pieśni patriotycznej, który odbędzie się w niedzielę 27 stycznia o godz. 19.00 w Ożarowie Mazowieckim, w Hotelu Mazurkas przy ul. Poznańskiej 177.

Wcześniej, o 18.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Bohaterów Powstania.

We wspomnianym koncercie udział wezmą polskie chóry z terenów obecnej Litwy, Białorusi, Ukrainy.

Świątynia na tę okoliczność zostanie udekorowana naszą biało-czerwoną flagą WILNO LWÓW, której wywieszenie w tym samym miejscu z okazji występów tychże chórów na cześć Żołnierzy Wyklętych w marcu ubiegłego roku było dla obecnych tam Polaków z Kresów niesamowitym przeżyciem i niezwykle radosnym wydarzeniem

Krakow_schronisko_dla_weteranow1863

Kraków – Schronisko dla weteranów 1863 roku

Jozef_Dragan_weteran_Powstania1863

Józef Dragan weteran Powstania Styczniowego 1863 roku

 

Pamięć o historii ojczystej to bowiem nasz obowiązek. Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński powiedział: Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia„.

Koncert „Powstanie Styczniowe – Pamiętamy!” z dnia 27 stycznia 2013 roku został zarejestrowany przez telewizję Trwam i był wyemitowany w niedziele 17 marca 2013 roku o godzinie 13:30.

 

Posłuchajmy fragmentów koncertu umieszczonych na YouTube.

 

Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją dr Dariusza Zimnickiego

  1. Gaude Mater Polonia

Raduj się, matko Polsko) – polski średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa skomponowany do słów Wincentego z Kielc; jeden z najstarszych religijnych utworów liryki polsko-łacińskiej.

W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi Raduj się, Matko Polsko. Utwór, którego najstarszy zapis zachował się w Antyfonarzu kieleckim z 1372 roku, został napisany przez Wincentego z Kielczy na kanonizację biskupa Stanisława ze Szczepanowa w 1253 roku, jako część oficjum rymowanego o św. Stanisławie – Historia gloriosissimi Stanislai. Po raz pierwszy pieśń została wykonana w Krakowie podczas uroczystości kanonizacyjnych w 1254 roku, 8 maja.

Śpiewało ją rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie. Później pieśń towarzyszyła uroczystościom narodowym. Pierwsza zwrotka, w czterogłosowym opracowaniu Teofila Klonowskiego, jest obecnie śpiewana w czasie inauguracji roku akademickiego, zamiennie z pieśnią Gaudeamus igitur. Najczęściej śpiewa się zwrotki pierwszą i dziesiątą (Ergo felix Cracovia…).

Początkowe zwrotki pieśni w przekładzie Leopolda Staffa:

Gaude mater Polonia
O ciesz się, Matko-Polsko

Łacina Polski
Gaude, mater Polonia, Raduj się, Matko-Polsko,
prole fecunda nobili. w sławne potomstwo płodna!
Summi Regis magnalia Króla królów i najwyższego Pana wielkość
laude frequenta vigili. Uwielbiaj chwałą przynależną.
Cuius benigna gratia Albowiem z Jego łaskawości
Stanislai Pontificis Biskupa Stanisława męki
passionis insignia Niezmierne, jakie on wycierpiał,
signis fulgent mirificis. Jaśnieją cudownymi znaki.
Hic certans pro iustitia, Potykał się za sprawiedliwość,
Regis non cedit furiae: Przed gniewem króla nie ustąpił:
Stat pro plebis iniuria I staje żołnierz Chrystusowy
Christi miles in acie. Za krzywdę ludu sam do walki.
Tyranni truculentiam, Ponieważ stale wypominał
Qui dum constanter arguit, On okrucieństwo tyranowi,
Martyrii victoriam Koronę zdobył męczennika,
Membratim caesus meruit. Padł posiekany na kawałki.
Novum pandit miraculum Niebiosa nowy cud zdziałały,
Splendor in sancto cernitus, Bo mocą swą Niebieski Lekarz
Redintegrat corpusculum Poćwiartowane jego ciało
Sparsum caelestis medicus. Przedziwne znowu w jedno złączył.
Sic Stanislaus pontifex Tak to Stanisław biskup przeszedł
Transit ad caeli curiam, W przybytki Króla niebieskiego,
Ut apud Deum opifex Aby u Boga Stworzyciela
Nobis imploret veniam. Nam wyjednać przebaczenie.
Poscentes eius merita, Gdy kto dla zasług jego prosi,
Salutis dona referunt: Wnet otrzymuje zbawcze dary:
Morte praeventi subita Ci, co pomarli nagłą śmiercią,
Ad vitae potum redeunt. Do życia znowu powracają.
Cuius ad tactum anuli Choroby wszelkie pod dotknięciem
Morbi fugantur turgidi: Pierścienia jego uciekają,
Ad locum sancti tumuli Przy jego świętym grobie zdrowie
Multi curantur languidi. Niemocnych wielu odzyskuje.
Surdis auditus redditur, Słuch głuchym bywa przywrócony
Claudis gressus officium, A chromy kroki stawia raźno,
Mutorum lingua solvitur Niemowom język się rozwiązał,
Et fugatur daemonium. W popłochu szatan precz ucieka.
Ergo, felix Cracovia, A przeto szczęsny ty, Krakowie,
Sacro dotata corpore Uposażony świętym ciałem,
Deum, qui fecit omnia, Błogosław po wsze czasy Boga,
Benedic omni tempore. Który z niczego wszystko stworzył.
Sit Trinitati gloria, Niech Trójcy Przenajświętszej zabrzmi
Laus, honor, iubilatio: Cześć, chwała, sława, uwielbienie,
De Martyris victoria A nam tryumfy męczennika
Sit nobis exsultatio. Niech wyjednają radość wieczną.
Amen Amen

 

muzyka, słowa i śpiew Helena Abramowicz

  1. Polsko Moja

Me wszystkie dumki związane z Tobą są,
O, Polsko miła. Mój rodzinny kraj.
Ja tylko Tobie śpiewam jedynej
I głos mej pieśni z wiatrem leci w dal.

 

Polsko moja, Polsko moja,
Ty jesteś najpiękniejszy
W całym świecie kraj!
Boże, proszę Cię, pobłogosław
Mą Ojczyznę, szczęście ludziom daj.

 

Ja nie zapomnę nigdy w życiu Cię,
Twe góry, lasy, błękit jezior Twych,
Kwitnące łąki, śpiewy ptaków w niebie.
Na wieki w moim sercu tylko Ty!

 

Polsko moja, Polsko moja,
Ty jesteś najpiękniejszy
W całym świecie kraj!
Boże, proszę Cię, pobłogosław
Mą Ojczyznę, szczęście ludziom daj.

 

Tyś kraj mych przodków i moich korzeni,
Które głęboko wrosły w ziemię tę.
Niech słyszą wszyscy: Gorąco kocham Ciebie
I będę zawsze wiernie kochać Cię!

 

Polsko moja, Polsko moja,
Ty jesteś najpiękniejszy
W całym świecie kraj!
Boże, proszę Cię, pobłogosław
Mą Ojczyznę, szczęście ludziom daj.

 

Polsko moja, Polsko moja,
Ty jesteś najpiękniejszy
W całym świecie kraj!
Boże, proszę Cię, pobłogosław
Mą Ojczyznę, szczęście ludziom daj.

 

  1. W kanale Ożarowa Mazowieckiego na YouTube zamieszczono film (trwający ok. 11 minut) z koncertu „Powstanie Styczniowe – Pamiętamy!”. Zapraszamy do obejrzenia tego wielkiego wydarzenia artystycznego i patriotycznego.

 

Pani Eleonora Symonowicz w imieniu Chóru „Mościszczanka” z Mościszek koło Wilna na Litwie na łamach internetowego Tygodnika Wileńszczyzny podziękowała w pięknych słowach za możliwość udziału  w III Zjeździe Chórów Polonijnych:

„Mościszczanka” na uroczystościach 150. rocznicy Powstania Styczniowego

Rok 2013 uchwałą Sejmu z 22 maja 2012 r. na Litwie i uchwałą Senatu z dnia 3 sierpnia 2012 r. w Polsce ogłoszony jest Rokiem Powstania Styczniowego. Powstanie z 1863 roku było największym ze zrywów niepodległościowych i miało ogromny wpływ na historię i dalsze losy trzech narodów: Litwinów, Polaków i Białorusinów.

Dla uczczenia tego wydarzenia prezes Fundacji „Ave Patria” Piotr Białek zorganizował w Ożarowie Mazowieckim zjazd 5 chórów polonijnych i koncertów pt. „Powstanie Styczniowe – Pamiętamy!” z poprzedzającymi warsztatami muzycznymi. Litwę reprezentował chór „Mościszczanka”, Białoruś 2 chóry: „Polonez” z Mińska i „Kraj Rodzinny” z Baranowicz, Ukrainę – lwowski chór „Echo”, a Niemcy – „Polonia” Dortmund.

Wyzwaniem było przygotowanie chórów do występów. Chórzyści mieli warsztaty muzyczne, które prowadzili wykładowcy Akademii Muzycznej z Warszawy. Warsztaty odbywały się z podziałem na głosy i zakończone były wielokrotnymi próbami w połączonym chórze. Współpraca z fachowcami była dla nas korzystna – uczono nas prawidłowej postawy, oddechu, emisji głosu, pauz, bez których wykonanie tak trudnych utworów byłoby niemożliwe.

Po warsztatach 5 chórów polonijnych oraz chór Archikatedry Warszawskiej i Akademicki chór Politechniki Warszawskiej wystąpiły z trzema koncertami, upamiętniającymi rocznicę Powstania Styczniowego i składającymi hołd poległym. Występy odbywały się: w sali widowiskowo-kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie, w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu oraz galowy koncert w sali Centrum Konferencyjnego „Mazurkas” w Ożarowie Mazowieckim. Występy zjednoczonych chórów uświetnili soliści Artystycznego Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i soliści Opery Warszawskiej: Wiesław Bednarek i Aleksander Kamedulski (barytony) jak też młodzieżowa grupa teatralna „Melchiorek” z pobliskiego Błonia.

„Mościszczanka” ponadto miała samodzielne koncerty w kościołach Błonia: pw. Narodzenia Pańskiego i Świętej Trójcy. Przyjęto te występy pięknie i wzruszająco. Pomimo iż bardzo zmarzłyśmy, zostałyśmy usatysfakcjonowane spotkaniem z tak wyrozumiałą publicznością.

Wyjazd chóru z Mościszek stał się możliwy dzięki umowie o współpracy pomiędzy samorządami rejonu wileńskiego i powiatem Warszawskim Zachodnim. Nie byłby możliwy bez finansowej pomocy rejonowego oddziału ZPL, mer Marii Rekść i kierownika wydziału kultury, sportu i turystyki Edmunda Szota. Pragnę tu również podziękować prezesowi Fundacji „Ave Patria” panu Piotrowi Białkowi za zaproszenie na tak wspaniałą imprezę. Chcę podziękować także jednemu ze współorganizatorów i wielkiemu przyjacielowi zespołu z Mościszek burmistrzowi miasta Ożarów Mazowiecki Pawłowi Kanclerzowi”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>