Kontakty

Data publikacji: 16 marca 2016

Adres:  05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. A. Mickiewicza 27 (PL)
Tel.: +48 603 292 005
Prezes Fundacji Piotr Białek email: piotr.bialek@avepatria.org.pl

Rachunek w: PKO Bank Polski SA o/Warszawa.
Nr konta: 40 1020 1055 0000 9102 0261 8197

Nr KRS 0000370214 (Krajowy Rejestr Sądowy)
NIP 118-205-18-76 (Numer Identyfikacji Podatkowej)

Sprawy Ogólne – email: biuro@avepatria.org.pl
Sprawy Techniczne – email: admin@avepatria.org.pl